Przywileje Członków Bractwa

MODLITWA ZA ŻYCIA I PO ŚMIERCI ZA TYCH, KTÓRZY W BRACTWO SIĘ WŁĄCZĄ

Pierwszą częścią owego przywileju, do którego ma pełne prawo każdy członek Bractwa, jest modlitwa za jego życia o błogosławieństwo Boże i wszelki potrzebne łaski oraz, to co najważniejsze, czyli o dobrą i szczęśliwą śmierć. W tych intencjach są sprawowane co miesiąc Msze Święte.

Każdy, kto wypełni deklarację i podejmie się modlitwy w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie, a także ofiaruje swoje życiowe cierpienie w powyższej intencji łącząc je ze Zbawczą Męką Pana Jezusa staje się pełnoprawnym członkiem Bractwa. I nie tylko, że za życia działając w Bractwie Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego, uczyni wiele dobra przez wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla tych, którzy toczą walkę o wieczność i przez to wpłynie nierzadko w sposób decydujący na uratowanie ich przed piekłem, lecz jeszcze każdy będzie objęty niezwykłym przywilejem.

Natomiast drugą częścią owego przywileju jest zapewnienie modlitwy po śmierci danego członka Bractwa z dodatkowej idei Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym. Idea ta jest powołana i istnieje tylko i wyłącznie po to, by nieść pomoc zmarłym członkom Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego. A pomoc ta wyraża się zarówno w modlitwie indywidualnej jak też w Mszach św. odprawianych w tych intencjach.

MISJA NIESIENIA POMOCY DUSZOM W CZYŚĆCU CIERPIĄCYM

Należy wspomnieć, że w Bractwie nie modlimy się za dusze czyśćcowe, gdyż one będąc już po sądzie szczegółowym, mają zapewnione zbawienie i chociaż w czyśćcu cierpią ogromne męki, to po odbyciu tej oczyszczającej kary idą prosto do nieba. Natomiast w gorszej sytuacji znajdują się ci, którzy toczą nieustanną walkę przebywając jeszcze na ziemi o to, by odrzucić podszepty szatana i pojednani z Bogiem ufni w Jego Miłosierdzie odejść z tego świata w mocy łaski uświęcającej. Modlimy się więc za tych, którzy jeszcze żyją, do momentu ich przejścia, kiedy człowiek musi podjąć ostateczną decyzję. Po śmierci już nie ma możliwości żadnej zmiany.

Jeżeli zaś chodzi o sam czyściec, powstała w Bractwie dodatkowa idea. Każdy bowiem, kto za życia modlił się w intencjach Bractwa, po śmierci ma zapewnioną modlitwę z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym. Kilka lat temu zapisała się pewna pani chora na raka płuc. Nowotwór niszczył jej organizm, życie kobiety powoli się kończyło. Modliła się przez trzy miesiące i zmarła. Gdy jestem na cmentarzu, mówię do niej w duchu, że bardzo skorzystała na swoim udziale w Bractwie, bo modliła się jako jego członkini zaledwie kilka miesięcy, a teraz codziennie zanoszona jest modlitwa do Boga w jej intencji właśnie z dodatkowej idei obejmującej zmarłych członków Bractwa. Ta dodatkowa idea to wyżej wspomniana Misja Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym, która została powołana i działa tylko i wyłącznie w obrębie naszego Bractwa. Jest to swoiste podziękowanie tym, którzy za życia modlili się o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych, oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Po prostu chcieliśmy w jakiś sposób odwdzięczyć się tym osobom i złożyć zapewnienie, że po ich śmierci nie zapomnimy o nich, ale dodatkowa grupa osób, pragnąca podjąć się tego zadania, otoczy ich codzienną modlitwą. Jeśli bowiem po śmierci dusze zmarłych członków Bractwa musiałyby jeszcze pokutować, przebywając w czyśćcu (a wiemy, że dusza w tym miejscu oczyszczenia przeżywa wielkie cierpienia, tęskniąc do pełnego zjednoczenia z Bogiem, które jeszcze nie jest jej dane), to perspektywa wyzwolenia, czyli niejako skrócenia tej męki dzięki modlitwie członków Misji, przybliża ją w sposób znaczny albo i całkowity do upragnionego momentu przejścia do nieba.

Zatem dzięki modlitewnemu wstawiennictwu do Boga za tymi duszami kara czyśćca zostanie im skrócona albo i całkowicie darowana. To jest niewyobrażalny w swej treści przywilej dla każdego będącego członkiem Bractwa i zarazem wielkie zapewnienie łaski i miłosierdzia, bo przecież nikt z nas żyjących nie wie, czy po swojej śmierci może liczyć na jakąkolwiek pomoc modlitewną ze strony innych, nawet za życia bliskich sobie osób. Dlatego nierzadko w naszą wspólnotę Bractwa angażują się osoby, które wiedzą, że po ich śmierci niewielu ludzi będzie o nich pamiętać na modlitwie.

Natomiast jeżeli zaangażujemy się w Bractwo, to tę pewność posiadamy, bo nie tylko za życia uczynimy wiele dobra przez wypraszanie Miłosierdzia Bożego tym, którzy toczą walkę o wieczność i przez to wpłyniemy nierzadko decydująco na uratowanie ich przed piekłem, ale i dodatkowo po swojej śmierci będziemy mieli zapewnioną modlitwę z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym.