Skarbona Miłosierdzia

Drodzy Bracia i Siostry!

Istnieje możliwość by uczestniczyć w pięknej inicjatywie, której na imię: ,,Skarbona Miłosierdzia”. Środki składane do owej ,,Skarbony Miłosierdzia”, są przekazywane na trzy szczytne cele:

I cel

Msze Święte, czyli największy skarb, jaki możemy ofiarować w intencji drugiego człowieka. Odprawiane są w pierwszej intencji: o uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie, czyli idea Bractwa.

Kolejną intencją, w której są odprawiane Msze Święte stanowi Przywilej każdego Członka Bractwa, czyli modlitwa za życia i po śmierci. Pierwszą częścią owego przywileju, do którego ma pełne prawo każdy członek Bractwa, jest modlitwa za jego życia o błogosławieństwo Boże i wszelki potrzebne łaski oraz, to, co najważniejsze, czyli o dobrą i szczęśliwą śmierć czyli w stanie łaski uświęcającej. W tych intencjach są sprawowane, co miesiąc Msze Święte.

Natomiast drugą częścią owego przywileju jest zapewnienie modlitwy po śmierci danego członka Bractwa z dodatkowej idei Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym. Idea ta jest powołana i istnieje tylko i wyłącznie po to, by nieść pomoc zmarłym członkom Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego a także zmarłym kapłanom i siostrom zakonnym z Polski i całego Świata. A pomoc ta wyraża się zarówno w modlitwie indywidualnej jak też w Mszach św. odprawianych właśnie za zmarłych polecanych z Misji Niesienia Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym.

Każdego miesiąca jest także odprawiana Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców, darczyńców o błogosławieństwo Boże i dobrą śmierć.

II cel

Działalność Bractwa: druk deklaracji, modlitw, laminacja tych modlitw, wysyłanie do osób, które zapisały się do Bractwa czyli jednym słowem wszystko co związane jest z działalnością Bractwa.

III cel

Remont Domu Rekolekcyjnego w Maćkowicach jako Siedziby Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.

W wyżej wymienionej Siedzibie od Niedzieli Miłosierdzia Bożego jest już transmitowana internetowo (kanał Bractwa na YouTube) codzienna modlitwa o godz. 15.00 w intencji uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie, czyli osób zagrożonych wiecznym potępieniem. A także w niedługim czasie będzie transmitowany Różaniec o 20.00 w intencji nawrócenia grzeszników, o co prosiła Matka Boża w Fatimie.

W ramach działalności Bractwa oprócz modlitwy pragniemy również w owej Siedzibie Bractwa organizować rekolekcje, dni skupienia, sympozja oraz wykłady by w ten sposób budzić ludzką świadomości na tematy rzeczy ostatecznych, czyli tego, co czeka człowieka po śmierci i jak wiele można zrobić za życia dla dusz zagrożonych wiecznym potępieniem. Mamy również zamiar organizować rekolekcje dla rodzin osób dotkniętych próbami samobójczymi.

 

Wpłatę do Skarbony Miłosierdzia można dokonywać:

Nr konta: 1386 4211 8420 1800 34377 40001

Archidiecezja Obrządku Łacińskiego
Plac Katedralny 4 A, 37-700

tytuł: Wpłata na Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego