Zapisy do Bractwa

Celem przystąpienia do Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego jest przesłanie wypełnionej deklaracji na podany adres

Deklaracja

Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl
Kuria Metropolitalna

z dopiskiem
Bractwo Ratowania Dusz
od Potępienia Wiecznego

Po wpłynięciu na podany adres uzupełnionej i podpisanej deklaracji osoby, która pragnie pomóc Panu Jezusowi w wielkim dziele ratowania dusz od potępienia wiecznego, w odpowiedzi my w krótkim czasie wysyłamy Modlitwę. Modlitwę tę każdy członek Bractwa winien codziennie odmawiać w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Jest ona przygotowana w wersji zalaminowanej, czyli z bardzo trwałego materiału.

W skład Modlitwy wchodzi:

  • koronka do Bożego Miłosierdzia,
  • modlitwa o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla zagrożonych wiecznym potępieniem 
  • akt ofiarowania swojego cierpienia, przyjmowanego w sposób dobrowolny w zgodzie z wolą Bożą

Natomiast przysłana do nas deklaracja zostaje umieszczona w Archiwum, które znajduje się w Siedzibie Bractwa w Przemyślu. Wówczas osoba nadsyłająca wypełnioną deklarację staje się tym samym pełnoprawnym członkiem naszej wspólnoty i jest także objęta niezwykłym przywilejem modlitwy za życia, ale i po śmierci.

Ten przywilej został stworzony w tej formie tylko i wyłącznie na potrzeby i w obrębie Bractwa. Jest przeznaczony wyłącznie dla członków naszej wspólnoty, którzy za swojego życia wypraszali Miłosierdzie Boże dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Jest to swoiste podziękowanie za ich wielki dar modlitwy a także ofiarowanie (może nawet przez długie lata) cierpienia.

Niech zatem członkowie Bractwa i ci, którzy pragną się zapisać, wiedzą, że nie zostawimy ich samym sobie, ale pospieszymy im zawsze z konieczną pomocą.