Modlitwa o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla zagrożonych wiecznym potępieniem

Panie Jezu Chryste, nasz Jedyny Zbawicielu, uratuj tych, którzy są zagrożeni wiecznym potępieniem.

Mocą Twojego wielkiego Miłosierdzia przekreśl zgubne wysiłki szatana względem konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

Przez ręce Matki Miłosierdzia udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy zagubili się w świecie zła i przez życie w grzechu kroczą drogą ku przepaściom piekielnym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen