Akt oddania

Akt Oddania Bractwa Jezusowi Miłosiernemu i Matce Miłosierdzia

Panie Jezu, my, słabi ludzie, obiecujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by sprostać wielkiemu i doniosłemu zadaniu ratowania dusz ludzkich przed wiecznym potępieniem. Ale to Ty, Chryste, udziel nam mocy i łaski swojej, byśmy nigdy nie szukali siebie w tym, co podejmujemy, ale dobra dusz, które uratowane przed otchłanią piekła na wieki wychwalać będą Twoje Miłosierdzie.

I do Ciebie, Matko Miłosierdzia, wołamy, byś nas otoczyła swoim płaszczem opieki, by całe Bractwo Twojemu Synowi i Tobie, o Maryjo, na zawsze było oddane. Amen.

Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego oddane jest w opiekę Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Miłosierdzia. Akt zawierzenia został dokonany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach w 2012 roku przez moderatora ks. Jakuba Kruczka w obecności przedstawicieli Bractwa. Działalność  Bractwa jest aprobowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego  i funkcjonuje ono w strukturach Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.