Aktualności

Bractwo w parafii Sanok Posada

W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, której proboszczem jest Ksiądz Dziekan Piotr Buk, podczas rekolekcji wielkopostnych została założona grupa Bractwa przez moderatora dzieła ks. Jakuba Kruczka. Co tydzień jest prowadzone Nabożeństwo Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego, natomiast raz na miesiąc odbywa się spotkanie formacyjne.

7 marca 2018|

Bractwo w sanockim więzieniu

Wraz z kapelanem sanockiego więzienia, ks. dziekanem Piotrem Bukiem, ks. Jakub Kruczek, moderator Bractwa, udał się do sanockiego więzienia, by tam przedstawić ideę dzieła i zachęcić więźniów do owego szczytnego zadania ratowania dusz przed wiecznym potępieniem.

6 marca 2018|

Bractwo w przeworskim szpitalu

Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego zostało powołane do istnienia w szpitalu w Przeworsku. Tamtejszym kapelanem jest ks. Zbigniew Rolski. Moderator dzieła - ks. Jakub Kruczek - podczas Mszy Św. wygłosił kazanie na temat Miłosierdzia Bożego w kontekście ratowania dusz od potępienia wiecznego. Po zakończeniu Eucharystii osoby wyrażające wolę przystąpienia [...]

23 lutego 2017|

Bractwo w parafii Dębów

Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego zostało powołane do istnienia w parafii Dębów. Proboszczem tejże parafii jest ks. Jan Szaro. Po wygłoszonym kazaniu przez ks. Jakuba Kruczka na temat Miłosierdzia Bożego w kontekście ratowania dusz od potępienia wiecznego podczas Mszy Św., która była poprzedzona nabożeństwem do św. Rity, osoby wyrażające [...]

22 stycznia 2017|

Spotkanie z katechetami świeckimi w Zboiskach

O godzinie 15.00 w Zboiskach, podczas rekolekcji dla katechetów świeckich, odbyło się spotkanie z moderatorem Bractwa ks. Jakubem Kruczkiem. Pierwszą częścią spotkania była wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. [...]

15 października 2016|