Loading...

Działalność Bractwa jest aprobowana przez Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego. Bractwo funkcjonuje w strukturach Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Bractwo działa na terenie Archidiecezji Przemyskiej, ale mogą się do niego włączyć także wierni z innych diecezji.

W Bractwie modlimy się o uproszenie Miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. W tej intencji ofiarujemy także swoje cierpienie. Niezwykle ważną częścią posłannictwa Bractwa jest także przypominanie o wieczności i tematach z nią związanych.

Więcej o nas

POMYŚL I TY O WIECZNOŚCI I POMÓŻ ZBAWICIELOWI
RATOWAĆ DUSZE LUDZKIE PRZED PIEKŁEM! 

Miłosierdzie Boga jest ogromne, ale to od człowieka zależy czy z niego skorzysta, czy też wybierając drogę grzechu i braku nawrócenia, potępi się na wieki. Miłość winna nas przynaglać do tego, by nie był nam obojętny los wszystkich, którzy żyjąc z dala od Boga w grzechu, a zwłaszcza śmiertelnym, nieuchronnie kierują swe kroki ku przepaści piekielnej, czyli ku wiecznemu potępieniu.

BÓG LICZY NA TWOJĄ POMOC! 

Dołącz do Bractwa

Aktualności

1011, 2019

Bractwo w parafii Piwoda

W parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Piwodzie, po wygłoszonych kazaniach przez moderatora dzieła ks. Jakuba Kruczka na temat ratowania dusz zagrożonych wiecznym potępieniem, została założona grupa Bractwa. Proboszczem tutejszej parafii jest ks. Zbigniew Skrabut. Oprócz modlitwy indywidualnej w każdy czwartek będzie również odprawiane Nabożeństwo Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia [...]

311, 2019

Bractwo u Sióstr Felicjanek w Przemyślu

3 listopada w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu odbywał się dzień skupienia. Podczas tego szczególnego czasu, konferencje skierowane do wspólnoty zakonnej głosił ks. Jakub Kruczek,  moderator Bractwa. Owocem tej pogłębionej refleksji ukierunkowanej na tematy wieczności było przystąpienie sióstr Felicjanek z Przemyśla do Bractwa Ratowania [...]

Zobacz pozostałe