Zawierzenie Bractwa Ratowania Dusz od potępienia wiecznego

19.10.2012 r.- We wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przedstawiciele Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego wraz z moderatorem ks. Jakubem Kruczkiem udali się do Łagiewnik, by tam zawierzyć całe dzieło i oddać w opiekę Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Miłosierdzia.

Akt zawierzenia Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego został dokonany w niezwykle symbolicznym miejscu, bo w Klasztorze Sióstr Matki Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Tekst zawierzenia został odczytany w miejscu gdzie przez dwa dni po śmierci spoczywało ciało Apostołki Bożego Miłosierdzia i jednej z patronek Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego św. Siostry Faustyny Kowalskiej. A jest to kaplica Męki Pańskiej, znajdująca się bezpośrednio pod drugą kaplicą, gdzie jest obecnie łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego a także grób wspomnianej św. Siostry Faustyny.

Po zawierzeniu Bractwa miało miejsce spotkanie z Siostrą Elżbietą Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która podzieliła się z całą grupą refleksją na temat posługi św. Siostry Faustyny.

23 października 2012|