Spotkanie z katechetami świeckim

O godz. 15.00 w Dubiecku w Ośrodku KSMu na Wybrzeżu odbyło się spotkanie katechetów świeckich, którzy odbywali swoje rekolekcje z moderatorem Bractwa ks. Jakubem Kruczkiem.

Pierwszą częścią spotkania była wspólna modlitwa o godz. 15.00 w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Natomiast druga część obejmowała słowo na temat ratowania dusz przed wiecznym potępieniem i zaangażowania w dzieło. Katechetów było ponad 90 osób i ogromna ich liczba wyraziła wolę uczestnictwa w Bractwie. Wielu także zdeklarowało chęć pomocy w budowaniu struktur.

10 października 2016|