Świadectwa wiary

BOŻE MIŁOSIERDZIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA WIARY

Wspaniała perspektywa życia wiecznego jest przeznaczona dla każdego, kto porzuci grzech i przyjmie Miłosierdzie Boże. Wiemy, że bez odcięcia się od zła od grzechu nie ma nawrócenia, czyli nie ma przemiany serca, a co za tym idzie i przemiany postępowania. I na tym właśnie zależy szatanowi – by człowiek pozostał w stanie grzechu do śmierci i by w tym stanie odszedł z tego świata nie pojednawszy się z Bogiem i przez to potępił się na wieki trafiając do piekła. Dlatego zły duch robi wszystko, co w jego mocy, by zwieść i oszukać każdego z nas na różne pokrętne sposób i trzeba przyznać, że niestety często się mu to udaje. Widzimy przecież nader często, jak wielu ludzi boryka się z tragicznymi konsekwencjami grzechu, często nie wiedząc jak z tego trudnego położenia się wydostać. Dlatego musimy podać im pomocną, podać ją wszystkim, którzy są pogrążeni w mrokach grzechu i rozpaczy. Nie możemy przecież pozostawić ich samym sobie, by zginęli na wieki. Nieść pomoc dla zagrożonych wiecznym potępieniem to wypraszać Miłosierdzie Boże.

Zamieszczone poniżej świadectwa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to świadectwa osób, które żyjąc w zgodzie z Bożymi Przykazaniami, czyli w stanie łaski uświęcającej wypraszały dla innych łaskę przemiany i powrotu do Boga. Natomiast drugą grupę stanowią świadectwa ludzi nawróconych opisujących swoją wewnętrzną przemianę. Te świadectwa prawdziwych nawróceń są dowodem na działanie Miłosierdzia Bożego w duszach ludzi, którzy będąc daleko od Pana Boga i Kościoła nawrócili się. Gdyby zabrakło modlitwy, nie wiadomo jak potoczyłyby się ich losy. W pewnym momencie dzięki poznaniu idei Bractwa spojrzeli w wieczność i z pewnością zobaczyli tam siebie. To był ten wielki impuls, by postanowić poprawę i porzucić dotychczasowe grzeszne życie, odcinając się tym samym całkowicie od zła, które popełniali. Ta niezwykła przemiana sprawiła, że rozpoczęli tym samym nową drogę, teraz już z Bogiem ku wieczności.

Świadectwa wiary

Pozostałe Świadectwa

Pewna osoba zapisała się do Bractwa, mając trzydzieści kilka lat. Modliła się z nami w intencji o uproszenie Bożego Miłosierdzia dla konających, zwłaszcza w grzechach śmiertelnych, oraz za tych, którzy powzięli myśl o targnięciu się na życie. Modlitwy Bractwa najczęściej [...]

Wczytaj kolejne