Struktury Bractwa

Moderator

Ks. mgr Jakub Kruczek

Zespół redakcyjny

Ks. dr Norbert Podhorecki

Ks. dr Jan Szeląg

Zespół liturgiczno-duszpasterski

Ks. dr Łukasz Jastrzębski

Ks. mgr Marek Zarzyczny

Ks. mgr Łukasz Kramarz

Zespół informatyczno-medialny

Ks. mgr Robert Adamski

Ks. mgr Paweł Mendyk

Rada konsultacyjna Bractwa

Ks. dr Waldemar Janiga

Ks. dr Łukasz Jastrzębski

Ks. mgr Marek Zarzyczny